כתובת לפי גוש חלקהנסח טאבו לפי גוש חלקה

על מנת לקבל נסח טאבו על פי גוש חלקה, הזינו את הגוש בשדה הראשון ואת החלקה בשדה השני ולחצו על כפתור חפש.

לאחר מכן תקבלו את הכתובת המלאה של הגוש והחלקה ואף תוכלו להזמין דוח נסח טאבו עדכני.קונה נכס חדש מקבלן \ יזם \ קבוצת רכישה?

דוח בדיקת רקע על קבלן
נסח טאבו לפי גוש חלקה